Velkommen til Rørvig Kirke

Du er her:   
top
Page

 

Kirkefilm i Vig Bio lørdag 1. april kl. 13 – 16.

I år viser vi Katrine Brocks helt aktuelle film fra 2023 ”Den store Stilhed”.

29-årige Alma lever et stille liv i et moderne katolsk kloster og skal til at aflægge sine evige løfter som nonne, da hendes storebror Erik uventet opsøger hende efter mange års adskillelse. Erik vil have sin del af arven fra deres afdøde far, men hans tilstedeværelse åbenbarer en mørk hemmelighed, som Alma har gjort alt for at skjule. I takt med at ceremonien nærmer sig, bliver Alma hjemsøgt af minder og tvivl, og hun har pludselig svært ved at mærke den Gud, som hun har satset på skulle frelse hende. ”Den store stilhed” stiller også det afgørende spørgsmål, hvad det egentlig er, der fører os tæt på Gud. Filmen er beriget med en lang række fremragende skuespillerpræstationer, således den unge nordmand Kristine Thorp som Alma, Elliott Crosset Hove som hendes bror Erik og Karen Lise Mynster som klosterets priorinde.

Efter filmen bydes på kaffe og kage i biografens café og herefter faciliterer sognepræst Sten Hartung en samtale om filmen i biografsalen.

Deltagerbetaling kr. 50,- for kaffe og kage. Tilmelding til Alice Sarp på Odsherred Provsti på aas@km.dk  senest 30. marts 2023.

 

Påskegudstjeneste Påskelørdag 
8. april kl. 14 i Rørvig Kirke

russisk for ukrainske flygtninge

 

Alle ukrainske flygtninge i Odsherred inviteres til påskegudstjeneste i Rørvig Kirke. Gudstjenesten forestås af sogne- præst Sten Hartung og vil blive celebre- ret på russisk. Gudstjenesten er ikke en ortodoks gudstjeneste, men en til- lempet evangelisk gudstjeneste, som så blot fejres på russisk. Påskeevangeliet vil blive læst og deltagerne vil også få mulighed for at bede med på Fader vor og trosbekendelsen på deres moders- mål. Og naturligvis vil vi også bede for fred og ophør af alle krigens rædsler og lidelser. Efter gudstjenesten bydes på en kop kaffe og kage ivåbenhuset.

Пасхальная служба на русском языке для украинскихбеженцев

Пасхальная суббота 8 апреля в 14 в церкви Рёрвиг.

Все   украинские    беженцы    в

Odsherred приглашены на пас- хальную службу в церкви Рёр- виг. Богослужение будет про- ходить под председательством приходского священника Сте- на Хартунга на русском язы- ке. Служба не православная, аадаптированная евангельская, которая потом просто совер- шается на русском языке. Будет прочитано Пасхальное Еванге- лие, а также у участников будет возможность помолиться Отче наш и Символ веры на родном языке. И,конечно же, мы также будем молиться о мире и пре- кращении всех ужасов и стра- даний войны. После службы накрыльце предлагается чашка кофе с пирожным.

 

11 pilgrimsvandringer

”På Herrens mark”

i Odsherred Provsti.

Vi mødes i Nykøbing Kirke kl. 10, hvor der vil være en kort udsendelsesand- agt og hvor rammernefor dagens vandring vil blive beskrevet. Herefter vandrer vi gennem Rørvighalvøens smukke landskab ud til den lysende gule Rørvig Kirke, hvor der vil være en modtagelsesandagt ved sogne-præst Sten Hartung. Derefter bydes på et let måltid og en forfriskning. Ru- ten har en længde på ca. 8 kilometer. Det er gratis at deltage i pilgrimsvan- dringen og der kræves ingen tilmel- ding. Eneste forudsætning for at del- tage er, at man kan gå 4 kilometer i timen - og søger pilgrimsvandringensom ”rum for fordybelse”. Transport til og fra vandringerne er op til del- tagerne selv, ligesom deltagerne selv medbringer evt. drikkelse til turen. Eventuelle spørgsmål kan rettes til dagenstovholder Flemming Petersen


 

  

Frivillige

I folkekirken er alle velkomne til at deltage i kirkens liv. Du kan deltage ved at komme til gudstjeneste om søndagen, men der er også mange andre måder at engagere sig i kirken på. 

Uanset hvor lille eller stort dit engagement er, så har det værdi for fællesskabet. I Rørvig Kirke ville det være en hjælp hvis en eller flere personer ville give en hånd med, når vi skal lave kaffe til møder, kirkekaffe el.lign.

Hvis du synes det er noget for dig, så kontakt formanden for menighedsrådet Birte Pallesen.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

top næste »

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login