Velkommen til Rørvig Kirke

Du er her:  Velkommen til Rørvig Kirke
top
Page

Rørvig Kirke

Dette er Rørvig Kirkes hjemmeside, her kan du læse om menighedsrådet, og de aktiviteter der foregår i Rørvig Kirke.

 

Afskedsreception for Ida og Niels Willert

Søndag, den 19. september 2021 tog menigheden afskedked med præsteparret Ida og Niels Willert, som har haft tilknytning til Rørvig kirke i 30 år.  Niels Willert begyndte i 1991 og beklædte embedet indtil 1999, hvor Ida Willert blev den nye sognepræst, som har været højt skattet af menigheden.

Den 1. marts 2021 valgte Ida at gå på pension. På grund af forsamlingsforbuddet i forbindelse med crona har det ikke været muligt at afholde afskedsreceptionen før nu.

Mange kirkegængere var mødt op for at sige farvel til Ida og det blev til nogle hyggelige timer.

 

Nyt fra menighedsrådet
Biskoppen over Roskilde stift, Peter Fischer-Møller, har efter høring af de involverede menighedsråd truffet beslutning om, at fra første søndag  i advent 2021, det nye kirkeårs begyndelse, vil pastoratstrukturen for den nordlige del af Odsherred provsti se således ud:
 
Nykøbing Sj. og Rørvig sogne vil igen blive samlet i ét overordnet fælles pastorat, som de to sogne har været det tidligere, Nykøbing Sj. – Rørvig pastorat.
 
Det nye ved konstellationen bliver, at de tre præster vil have fælles ansvar og ansættelse i to-sogns pastoratet.
 
Sognepræsterne Gunhild Als og Sten Hartung vil fortsat være ansat på fuld tid, mens Karin Bundgaard Nielsen som sognepræst og provst fortsat vil dele sin ansættelse op med 50 % i pastoratet og 50% som provst for Odsherred Provsti.
 
Gunhild Als vil være kirkebogsførende sognepræst for pastoratet og forblive boende i embedsboligen i Nykøbing Sj.
 
Sten Hartung, som tillige med at han har været ansat som sognepræst i Nykøbing Sj. sogn i 25 år også har været ansat som kirkebogsførende sognepræst i Lumsås sogn, hvor han har haft embedsbolig, vil med sin fulde ansættelse i Nykøbing Sj.- Rørvig pastorat flytte sin bopælspligt til Rørvig præstegård.
 
FRU MARIE RITZAUS MINDELEGAT
I 1957 blev Marie Ritzaus Mindelegat oprettet efter hendes testamentariske ønske.
Legatsummen var dengang kr. 97.755,60.
Fundatsens bestemmelse er:
Renterne af legatkapitalen uddeles til trængende gamle og ensomme Rørvig Sogn i sygdomstilfælde efter legatbestyrelsen bestemmelse.
Subsidiært kan der via legatportioner ydes støtte til arrangementer af særlig karakter for ældre i Rørvig Sogn.
Ligeledes subsidiært kan betrængte enlige betænkes med legatportioner. 
 
Geopark Odsherred
Oplev kirken i landskabet samt livet og kunsten i kirken gennem 8 rundture til alle Odsherreds 16 kirker.
Museumsinspektør Jesper Seidner Knudsen, geolog Jakob Walløe Hansen og provst Karin Bundgaard Nielsen står bag projektet og vil deltage på alle rundture sammen med den lokale sognepræst.

Læs om tilmelding og rundturene ved at klikke her ...
 
Ida Willert går på pension
Fra den 1. marts 2021 gik Ida Willert på pension. Hun ser tilbage på tredive gode og dejlige år som præst i Rørvig.

Læs Ida Willerts hilsen til sognene ved at klikke her ...

 

top næste »

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login