Kirkelig Vejviser
Gudstjenester
Kirkebil
Menighedsrådet
Kirkepersonalet
Om Rørvig kirke
Besøg Rørvig kirke (360°)
Kirkebladsarkivet
Kirkens Fotoalbum
Hvad gør man ved..
Fødsel, dåb og navn
Konfirmation
Bryllup
Navneændring
Dødsfald
Kirkegårdstakster Kirkegårdsvedtægter
Læs kirkebladet

   Besøg kirkebladsarkivet
Rørvig kirke

Den gulkalkede Rørvig Kirke ligger i dag omgivet af sommerhuse med høje træer på alle sider. Rørvig By ligger ca. to kilometer væk fra kirken. Den mest gængse teori om, hvorfor Rørvig Kirke og by ligger adskilt, er, at den tidligere landsby lå ved kirken, men at landsbyen på grund af sandflugt i 1500-tallet flyttede og kom til at ligge i læ ved Isefjorden.

Den ældste del af Rørvig Kirke kan dateres til tiden mellem 1200 og 1250. Den første kirke var en lille kirke med skib og kor og havde et fladt bjælkeloft. I 1300-1400-tallet blev kirkens romanske stil afløst af den spidsbuede gotiske stil med hvælvinger i loftet. Senere er kirken blev forlænget mod vest, og i 1800-tallet blev kirkens tårn bygget til.
Kirkens døbefont stammer formentlig fra den ældste kirke. Døbefonten er udført i hvidgrå gotlandskalk. Også kirkens korbuekrucifiks hører til kirkens ældste dele. Krucifikset er fra ca. 1200-1250. Korbuekrucifikset, der i dag hænger på kirkens indvendige, nordlige væg, stammer fra ca. 1200-1250.
Kirkens altertavle er udfærdiget i 1525 lige inden reformationen i Danmark. På altertavlens sidefløje er to helgeninder afbildet. Kirkens prædikestol er fra 1584. Den bærer præg af reformationens indførelse, idet den betoner Bibelen som Guds ord med prædikenen i centrum.


Klik her eller på billedcollagen for at besøge kirkens fotoalbum og se billeder af Rørvig kirke udefra og indvendig. De tilgængelige fotos er taget af Christel Taftenberg, © CATfoto&design


Herunder kan du besøge Rørvig kirke via Google Streetview: