Kirkelig Vejviser
Gudstjenester
Kirkebil
Menighedsrådet
Kirkepersonalet
Om Rørvig kirke
Besøg Rørvig kirke (360°)
Kirkebladsarkivet
Kirkens Fotoalbum
Hvad gør man ved..
Fødsel, dåb og navn
Konfirmation
Bryllup
Navneændring
Dødsfald
Kirkegårdstakster Kirkegårdsvedtægter
Læs kirkebladet

   Besøg kirkebladsarkivet
Rørvig menighedsråd
Formand Birte Pallesen
Hyldegårdsvej 12
4581 Rørvig
Tlf. 2161 1583
E-mail: birtepallesen@mail.dk

Næstformand og kirkeværge Thøger Blicher Beknes
Toldbodvej 28B
4581 Rørvig
Tlf. 2346 8227
E-mail: tbbcsb@beknes.net

Kasserer og sekretær Marianne Poulsen
Toldbodvej 64b
4581 Rørvig
E-mail: mariannepoulsens@gmail.com

Kontaktperson Orla Pedersen
Toldboden 3
4581 Rørvig
Tlf. 2330 8732
E-mail: mailto:toldboden@privat.dk

Kirkegårdsudvalg og præstegårdsudvalg
Formand Jørgen Hansen
Løvstræde 5
4581 Rørvig
Tlf. 2179 9102
E-mail: jubhansen@gmail.com

Helge Krogh, E-mail: Helge.krogh1@gmail.com

Aktivitetsudvalg
Orla Pedersen og Jørgen Hansen

Sognepræsteembedet er vakant pr. 1. marts 2021

Menighedsrådsmøder i 2021
Menighedsrådsmøderne er åbne for alle interesserede.
Møderne finder sted i konfirmandlokalerne, Herthavej 2.

Datoen for de kommende menighedsrådsmøder, som begynder kl. 19.00 er:
12. januar, 9. februar, 9. marts, 13. april, 11. maj, 8. juni, 10. august, 14. september, 12. oktober samt 9. november.

Menighedsrådets adresse er:
Rørvig Menighedsråd
Rørvig Kirkevej 30
4581 Rørvig