Kirkelig Vejviser
Gudstjenester
Kirkebil
Menighedsrådet
Kirkepersonalet
Om Rørvig kirke
Besøg Rørvig kirke (360°)
Kirkebladsarkivet
Kirkens Fotoalbum
Hvad gør man ved..
Fødsel, dåb og navn
Konfirmation
Bryllup
Navneændring
Dødsfald
Kirkegårdstakster Kirkegårdsvedtægter
Læs kirkebladet

   Besøg kirkebladsarkivet
Kirken under COVID 19
I kirken er det sådan, at vi efter retningslinjerne for, hvor mange, der må samles, stadigvæk må være 35 personer, når vi synger. Det har bl.a. den betydning, at vi holder mange dåb efter gudstjenesten om søndagen, hvor familierne så kan være 35 personer til dåben. Retningslinjerne for, hvor mange vi må være i konfirmandlokalerne, er 20 personer, og hvis vi synger, er det 10 personer. Derfor kan vi i øjeblikket ikke arrangere filmaftener og sognemøder, men vi må vente på, at det nuværende krav til forsamlingsforbud bliver ændret.