Kirkelig Vejviser
Gudstjenester
Kirkebil
Menighedsrådet
Kirkepersonalet
Om Rørvig kirke
Besøg Rørvig kirke (360°)
Kirkebladsarkivet
Kirkens Fotoalbum
Hvad gør man ved..
Fødsel, dåb og navn
Konfirmation
Bryllup
Navneændring
Dødsfald
Kirkegårdstakster Kirkegårdsvedtægter
Læs kirkebladet

   Besøg kirkebladsarkivet
SOGNEMØDE 3. OKTOBER KL. 14.30
Den russiske kirke gennem 1000 år

Sognepræst Sten Hartung, Lumsås og Nykøbing, tager deltagerne med på en rejse gennem den russisk-ortodokse kirkes spændende og til tider dramatiske historie. Vi skal bl.a. høre om den tidligste russiske krønike – Nestors Krønike – hvor Ruslands kristning skildres, vi skal høre om tsar Peter den Stores voldsomme reformer af kirken, om Filarets Katekismus, som udkom i 1839 og blev definerende for den ortodokse tro, vi skal høre om de svære tider for kirken under kommunismen og om de nuværende forhold under præsident Putin. Hvis tiden rækker, skal vi også se på nogle ikoner, som bliver omdelt i kopi til deltagerne.
Entré: 30 kr.
Husk tilmelding til Ida Willert senest fredag den 28. september klokken 12 på tlf.: 59 91 80 36, hvor du også er velkommen til at lægge en telefonbesked om tilmelding sammen med dit telefonnummer. Du kan også tilmelde dig på mailadressen: iwi@km.dk.
PROVSTIINDSAMLING - YDRE MISSION
Den fælles indsamling i provstiet i 2018 går til Danmissions Fremtidsbørn i Afrika, Asien og Mellemøsten. Danmission hjælper fattige og udsatte børn til en bedre fremtid. Børn og unge får uddannelse, og de udrustes til at blive aktive medborgere. Indsamlingen begyndte Kristi Himmelfarts dag og slutter sidste søndag i kirkeåret.

Det er muligt at støtte Danmissions indsamling via netbank til FKM Ods-Skippinge, 0537-0000499013 eller via Mobile Pay 41 999 341 (valgfrit beløb) eller SMS ”HÅB” til 1245 (Støt med 100 kr.) Kontaktperson er pastor Karin Wandall, Vallekildevej 152, 4534 Hørve, tlf. 60 59 95 12.

Alle interesserede er velkomne til et fælles møde om projektet "Danmissions Fremtidsbørn" onsdag den 26. september kl. 19.30 i Grevinge Kirkes konfirmandstue.
Samme dag og samme sted holdes det årlige komitémøde kl. 18.30, hvor næste års projekt vælges. Alle er velkomne også til komité-mødet.


Kirkemusikfestival

Til gudstjenesten søndag den 7. oktober kl. 10.30 fejrer vi kirkemusikfestivallen i Odsherred med renæssancemusik.
Kirkesanger Poul Thunbo og organist Knud Wendelboe spiller guitarduetter fra renæssancetiden med musik af bl.a. John Dowland.

Der er kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesten.
Gudstjenester med fløjtespil


Til gudstjenesten Alle helgens dag den 4. november kl. 10, hvor vi læser navnene på dem, vi har taget afsked med, vil vi høre fløjtespil af Kirsten Pind.
Kirsten Pind vil også bidrage med fløjtespil, når vi første søndag indleder adventstiden med gudstjeneste kl. 10.00.

Der er kirkekaffe i våbenhuset efter begge gudstjenester.
Adventsmøde
ONSDAG DEN 28. NOV. KL. 14.30

Kom med til sognets hyggelige adventsmøde, hvor vi traditionen tro trækker lod om julekurve og synger julesange- og salmer. Mødet foregår i konfirmandlokalerne på Herthavej 2. Deltagelse: 30 kr.
Husk tilmelding til Ida Willert senest fredag den 23.november klokken 12 på tlf. 59 91 80 36, hvor du også er velkommen til at lægge en telefonbesked om tilmelding sammen med dit telefonnummer. Du kan også tilmelde dig på mailadressen: iwi@km.dk
Koncert med Nykøbing Sj. Stadsorkester
MAN. 17. DECEMBER KL. 19.30 I RØRVIG KIRKE

Dirigent for Nykøbing Sjælland Stadsorkester er Ole Andersen, som bl.a. har været solotrompetist i Radiosymfoniorkesteret.

Alle er velkomne, og der er fri entré til koncerten.Ny sæson i Rørvig Filmklub

Filmklubben tager nu hul på efterårssæsonen, hvor alle er velkomne, både ”nye” og ”gamle” deltagere. I er velkomne til at komme, inden filmen begynder, og drikke en kop kaffe.

Filmklubbens datoer i efterårssæsonen bliver:

Onsdag den 19. september kl. 19.
Onsdag den 10. oktober kl. 19.
Onsdag den 7. november kl. 19.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Ida B. Willert på tlf.: 59 91 80 36.
Babysalmesang

De familier, der er interesserede i, at børnene går til babysalmesang, er velkomne til at henvende sig til Nykøbing Sjælland Kirkekontor. Såfremt der er plads, er der mulighed for at få plads på et hold med babysalmesang i Nykøbing.

Henvendelse til Nykøbing Sjællands kirkekontor foregår via mail til rit@km.dk og om fredagen på mail til dhj@km.dk. Kirkekontoret kan også kontaktes på tlf.: 5991 0587.
NYT FRA RØRVIG KIRKEGÅRD

De nye vedtægter for kirkegården findes nu her på hjemmesiden.
Klik her for at læse vedtægterne ...


Hvis nogen ønsker at tilmelde eller afmelde grandækning på kirkegården, bedes I venligst meddele det til kirkegårdskontoret senest den 31. oktober.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Rørvig kirkegårdskontor på tlf. 59 91 96 95 eller 22 33 97 27.


Nyt fra Rørvig Menighedsråd
I menighedsrådet er Jette Købte trådt ud af menighedsrådet, og der rettes en stor tak til Jette for at have stået for kirkekaffe og sognemøder og andre arrangementer og for arbejdet som kirkeværge i menighedsrådet.
Kirkeværge: Helge Krogh

1.suppleant Einar Olsen er trådt ind i menighedsrådet.
Livsændringer
HVAD GØR JEG, HVIS MIN LIVSSITUATION ÆNDRES MARKANT?
Odsherred kommune tilbyder besøg af en forebyggende sygeplejerske til borgere, der er 65 år eller derover, hvis livet ”gør ondt”. Det kan have mange årsager som dødsfald blandt de nærmeste, alvorlig sygdom, tab af netværk eller ensomhed. Hvis man henvender sig, er det rart at vide, der er tavshedspligt.
Det er altså muligt at kontakte Odsherred Kommune og få hjemmebesøg af en forebyggende sygeplejerske til dem, der lever med sorg, tab, sygdom eller ensomhed.
Kontakt sygeplejerske i Odsherred kommune Ulla Skovgaard Jensen på tlf. 59 66 56 11 eller på mail usj42@odsherred.dk