Kirkelig Vejviser
Gudstjenester
Kirkebil
Menighedsrådet
Kirkepersonalet
Om Rørvig kirke
Besøg Rørvig kirke (360°)
Kirkebladsarkivet
Kirkens Fotoalbum
Hvad gør man ved..
Fødsel, dåb og navn
Konfirmation
Bryllup
Navneændring
Dødsfald
Kirkegårdstakster Kirkegårdsvedtægter
Læs kirkebladet

   Besøg kirkebladsarkivet
Konfirmation
Kon­fir­ma­tion­en i 2019 fin­der sted Sto­re Be­de­dag, fre­dag den 17. maj
Sommerkoncert
MANDAG DEN 1. JULI KL. 19.30

Det er lykkedes igen i år at få cellist Andreas Brantelid, sopran Monica Stevns og Jakob Lorentzen på orgel og klaver til sommerkoncert i Rørvig Kirke.

Pris: 200 kroner.

Billetter kan bestilles hos Jørgen Hansen, tlf.: 21 79 91 02.
Rørvig Filmklub
Sæson 2019/2020

Til efteråret begynder en ny sæson med filmaftener i Rørvig Filmklub, hvor alle, både
nye og tidligere deltagere, er velkomne.
Vi viser filmene onsdag aften klokken 19, og I er velkomne til forinden at komme og drikke en kop kaffe. Nye datoer for filmklubben efter sommer annonceres i kirkebladet.
Alle er velkomne til at kontakte Ida Willert om filmklubben på tlf.: 59 91 80 36 eller på E-mail: iwi@km.dk.

Friluftsgudstjeneste
I Klint søndag den 18. august

Traditionen tro holdes vi friluftsgudstjeneste den tredje søndag i august i samarbejde mellem menighedsråd og præster i det nordlige provsti.
I år foregår gudstjenesten i Klint. Læs nærmere om friluftsgudstjenesten senere her på hjemmesiden eller i næste nummer af "Kirkehilsen".
Babysalmesang

De familier, der er interesserede i, at børnene går til babysalmesang, er velkomne til at henvende sig til Nykøbing Sjælland Kirkekontor. Såfremt der er plads, er der mulighed for at få plads på et hold med babysalmesang i Nykøbing.

Henvendelse til Nykøbing Sjællands kirkekontor foregår via mail til rit@km.dk og om fredagen på mail til dhj@km.dk. Kirkekontoret kan også kontaktes på tlf.: 5991 0587.
Livsændringer
HVAD GØR JEG, HVIS MIN LIVSSITUATION ÆNDRES MARKANT?
Odsherred kommune tilbyder besøg af en forebyggende sygeplejerske til borgere, der er 65 år eller derover, hvis livet ”gør ondt”. Det kan have mange årsager som dødsfald blandt de nærmeste, alvorlig sygdom, tab af netværk eller ensomhed. Hvis man henvender sig, er det rart at vide, der er tavshedspligt.
Det er altså muligt at kontakte Odsherred Kommune og få hjemmebesøg af en forebyggende sygeplejerske til dem, der lever med sorg, tab, sygdom eller ensomhed.
Kontakt sygeplejerske i Odsherred kommune Ulla Skovgaard Jensen på tlf. 59 66 56 11 eller på mail usj42@odsherred.dk