Kirkelig Vejviser
Gudstjenester
Kirkebil
Menighedsrådet
Kirkepersonalet
Om Rørvig kirke
Besøg Rørvig kirke (360°)
Kirkebladsarkivet
Kirkens Fotoalbum
Hvad gør man ved..
Fødsel, dåb og navn
Konfirmation
Bryllup
Navneændring
Dødsfald
Kirkegårdstakster Kirkegårdsvedtægter
Læs kirkebladet

   Besøg kirkebladsarkivet
Konfirmation
Kon­fir­ma­tion­en i 2019 fin­der sted Sto­re Be­de­dag, fre­dag den 17. maj
Rørvig Filmklub
Vinteren 2019
Filmklubben tager nu hul på vintersæsonen, hvor alle er velkomne, både ”nye” og ”gamle” deltagere. Vi viser filmene onsdag aften kl. 19, og I er velkomne til forinden at komme og drikke en kop kaffe. Den sidste gang, den 6. marts, vælger vi film til næste sæson.
Vinterens datoer for filmklubben er:
3. januar
23. januar
6. marts


Alle er velkomne til at kontakte Ida Willert om filmklubben på tlf.: 59 91 80 36 eller på mail: iwi@km.dk.
GOSPELGLÆDE I TIMEVIS
EGEBJERG LØRDAG DEN 23. FEBRUAR
KL. 13-19


Holder du af at synge gospel? Så har du muligheden for det til det nordlige provstis store gospeldag i Egebjerg Kirke lørdag den 23. februar. I øver sammen fra kl. 13 til kl. 19 med indlagte pauser, og I slutter af med en dejlig koncert kl. 19.00 for alle, der har lyst.
Dagens dirigent er den meget dygtige Susanne Wiig Kalvåg, der igennem en årrække har været leder af konfirmandernes gospelweekend.
Til daglig er Susanne blandt andet leder af ”Rungsted Gospelkor” og ”Nordsjællands gospelkor”.
Provstiet står for kaffe, kage og frugt ved tre-tiden.
Aftensmad medbringer I selv.
Arrangementet er gratis og alle, der har lyst, er velkomne. Tilmelding til Michael Nissen fra Egebjerg på mail: jmn@km.dk
Fastelavnsgudstjeneste
FOR BØRN
SØNDAG DEN 3. MARTS KL. 10.00
Konfirmanderne medvirker til fastelavnsgudstjenesten. Efter gudstjenesten går vi til Præstegården og slår katten af tønden og kroner kattekonge og kattedronning.
Oberammergau 2020
En helt særlig oplevelse

Kom med på en 4-dages sognerejse om to år til passionsspillene i Oberammergau den 4.-7. juni 2020 - en forlænget weekend i forbindelse med grundlovsdag.
Passionsspillene i Oberammergau går helt tilbage til 1633. De opstod i taknemmelighed over at pesten gik udenom den lille bjergby og spiller hvert 10. år for fulde huse.
I 2020 er det 42. gang landsbyen opfører spillet. Mere end 2.000 mennesker fra byen bringer historien om Jesus fra Nazaret til live i en fantastisk fem timer lange forestilling.
Rejsen, der også slår et smut omkring Wittenberg, er planlagt i samarbejde med Unitas rejser og kommer til at koste 6000,- pr person. Den bydes ud i hele Ods og Skippinge Provsti. Vil du høre mere om projektet, så kan du finde det på www.nykoebingkirke.dk, hvor der løbende opdateres.

Tilmeldingsfrist bliver allerede 1. marts 2019, for der er rift om billetter til passionsspillet.
SOGNEMØDE ONS 20. MARTS KL. 14.30
”WILLIAM HEINESENS FORFATTERSKAB OG HANS MAGISKE LIVSSYN”
Willims Heinesens forfatterskab belyser menneskets eksistens i en magisk verden, når han fortolker livet og mødet med livets lykke og grufuldhed på Færøerne på vejen fra bondesamfund til moderne fiskerination.
Foredrag ved tidligere underviser Hans-Pauli Christiansen, der har færøske rødder, og som er kommet på Færøerne fra begyndelsen af 1950erne, og som også har sommerhus i Rørvig.
Alle er meget velkomne.

Tilmelding til Ida Willert på tlf.: 5991 8036 eller på mail: iwi@km.dk senest tirsdag den 19. marts kl. 12.
Deltagelse: 30 kr.
Livsændringer
HVAD GØR JEG, HVIS MIN LIVSSITUATION ÆNDRES MARKANT?
Odsherred kommune tilbyder besøg af en forebyggende sygeplejerske til borgere, der er 65 år eller derover, hvis livet ”gør ondt”. Det kan have mange årsager som dødsfald blandt de nærmeste, alvorlig sygdom, tab af netværk eller ensomhed. Hvis man henvender sig, er det rart at vide, der er tavshedspligt.
Det er altså muligt at kontakte Odsherred Kommune og få hjemmebesøg af en forebyggende sygeplejerske til dem, der lever med sorg, tab, sygdom eller ensomhed.
Kontakt sygeplejerske i Odsherred kommune Ulla Skovgaard Jensen på tlf. 59 66 56 11 eller på mail usj42@odsherred.dk