Kirkelig Vejviser
Gudstjenester
Kirkebil
Menighedsrådet
Kirkepersonalet
Om Rørvig kirke
Kirkebladsarkivet
Kirkens Fotoalbum
Hvad gør man ved..
Fødsel, dåb og navn
Konfirmation
Bryllup
Navneændring
Dødsfald
Kirkegårdstakster Kirkegårdsvedtægter
Læs kirkebladet

   Besøg kirkebladsarkivet
Traditionen tro ...

... holder vi fast i følgende gudstjenester i efteråret:Søndag den 17. september kl. 10.00
Gudstjeneste med konfirmandvelkomst

Søndag den 24. september kl. 10.00
Høstgudstjeneste

Søndag 5. november kl. 10.00
Alle Helgens gudstjeneste
SOGNEMØDE ONS. D 1. NOVEMBER kl. 14.30
Om "Rørvigs ældste klokke"

Rørvigs ældste klokke har 375 års jubilæum i år! Erik Kure, klokkerådgiver og Kirkeministeriets klokkekonsulent fra 1999 til 2010, vil med billeder og ”klokkelyd” berette om klokkestøberen, kanonér Claus van Dam, om de lokale og internationale forhold på den tid,- og også om kirkens øvrige klokkehistorie. Alle er meget velkomne til mødet.
Husk tilmelding til Jette Købke senest mandag den 30. oktober kl. 12 på tlf.: 59 91 30 00 / 30 58 15 58.


MUSIKGUDSTJENESTE OM MARTIN LUTHER
LØRDAG DEN 4. NOVEMBER KL. 16.00 I RØRVIG KIRKE
”For Luther øren”- Kom og hør om Luther og musikken. Sognepræst Niels Willert vil fortælle om Luthers salmer, og vi skal synge af Luthers salmer. Hvorfor var det så vigtigt for Luther at skrive salmer på modersmålet, herhjemme sang man salmerne på dansk? Hvad mente Luther om musik? Han komponerede selv og tillagde musikken stor betydning. Alle disse spørgsmål vil vi høre om ledsaget af musik, hvor organist i Grevinge, Flemming Hjort Kristensen, vil spille og akkompagnere salmesangen.
JULEMØDE MED EMILIE ESBJØRN
ONSDAG DEN 6. DECEMBER KL. 14.30

Vi holder et hyggeligt julemøde med bl.a. lodtrækning om julekurve, hvor Emilie Esbjørn, som tidligere har været præst i Rørvig, taler.

Husk tilmelding til Jette Købke senest mandag den 4. december kl. 12 på tlf.: 59 91 30 00 / 30 58 15 58.
GUDSTJENESTE 2. SØNDAG I ADVENT
SØNDAG DEN 10. DECEMBER KL. 10.30
Igen i år får vi anden søndag i advent besøg af Rye-kirke Sonnerup motetkor, som synger med ved gudstjenesten. Koret dirigeres af organist i Rye og Kirke Sonnerup Morten Skjoldan Petersen.
Efteråret i Rørvig Filmklub
En ny sæson med filmaftener begynder i efteråret på Herthavej 2, hvor alle er velkomne både ”nye” og ”gamle” deltagere. I er velkomne til at komme, inden filmen begynder, og drikke en kop kaffe.

Filmklubbens datoer i efteråret er:
Onsdag den 20. september kl. 19
Onsdag den 11. oktober kl. 19
Onsdag den 15. november kl. 19

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Ida B. Willert på tlf.: 59 91 80 36.
NYT FRA RØRVIG KIRKEGÅRD

Såfremt nogen ønsker at tilmelde eller afmelde grandækning på kirkegården, bedes I venligst meddele dette til kirkegårdskontoret den 31. oktober.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til Rørvig Kirkegårdskontor på tlf. 59 91 96 95.


Forebyggende sygepleje
HVAD GØR JEG, HVIS MIN LIVSSITUATION ÆNDRES MARKANT?
Odsherred kommune tilbyder besøg af en forebyggende sygeplejerske til borgere, der er mellem 55 og 74 år, hvis livet ”gør ondt”. Det kan have mange årsager som dødsfald blandt de nærmeste, alvorlig sygdom, tab af netværk eller ensomhed. Hvis man henvender sig, er det rart at vide, der er tavshedspligt.
Det er altså muligt at kontakte Odsherred Kommune og få hjemmebesøg af en forebyggende sygeplejerske til dem, der lever med sorg, tab, sygdom eller ensomhed.
Kontakt sygeplejerske i Odsherred kommune Ulla Buchardt Jensen på tlf.: 59 66 56 12 eller sygeplejerske Ulla Skovgaard Jensen på tlf. 59 66 65 11.
Babysalmesang

De familier, der er interesserede i, at børnene går til babysalmesang, er velkomne til at henvende sig til Nykøbing Sjælland Kirkekontor. Såfremt der er plads, er der mulighed for at få plads på et hold med babysalmesang i Nykøbing.

Henvendelse til Nykøbing Sjællands kirkekontor foregår via mail til rit@km.dk og om fredagen på mail til dhj@km.dk. Kirkekontoret kan også kontaktes på tlf.: 5991 0587.Provstiprojekt 2016-17
Fra Kristi Himmelfarts Dag den 25. maj til og med 31. december 2017 samler Folkekirkens Mission i Ods og Skippinge provsti ind til støtte til Mission Afrikas arbejde med at sende børn i skole i Centralafrika. I Rørvig sogn deltager vi i indsamlingen, som løber fra Kristi himmelfartsdag den 25. maj til julen 2017. Beløb kan indsættes på provstiets indsamlingskonto 0537 – 0000499013.

Læs mere om projektet ved at klikke her ...