Kirkelig Vejviser
Gudstjenester
Kirkebil
Menighedsrådet
Kirkepersonalet
Om Rørvig kirke
Kirebladsarkivet
Kirkens Fotoalbum
Hvad gør man ved..
Fødsel, dåb og navn
Konfirmation
Bryllup
Navneændring
Dødsfald
Kirkegårdstakster
Læs kirkebladet

   Besøg kirkebladsarkivet
Kyndelmissegudstjeneste
SØNDAG DEN 29. JANUAR KL. 17.00
Inden gudstjenesten går vi klokken 16.30 fra Præstegården sammen med konfirmanderne med fakler til kirken, og efter gudstjenesten spiser vi klokken 18.00 ”spaghetti med kødsovs” i konfirmandlokalerne, og vi drikker en kop kaffe/te.
Det koster 50 kr. at deltage i spisningen, og tilmeldingsfristen er senest den 25. januar klokken 12.00 hos Ida Willert på tlf.: 59918036 eller på mail: iwi@km.dk. Drikkevarer kan købes.
Man er naturligvis velkommen til at gå med fakler og deltage i gudstjenesten uden at deltage i spisningen.


SOGNECAFE ONS. DEN 1. FEB. kl. 14.30
"DIAKONI I ODSHERRED"
-ved sognepræsten i Nr. Asmindrup

Sognepræst i Nørre Asmindrup, Ann Skov Sørensen, har særligt ansvar for det diakonale arbejde i vores område. Det er et ”nyt” område i vores provsti, og vi vil høre Ann tale om diakoni i Odsherred. Hvorfor og hvordan skal vi som kirke tage ansvar for de svageste og mest udsatte? Der er hermed focus på mennesker, der har brug for en særlig indsats.
Kom og hør med om de sidste nye idéer og aktiviteter, som berører svage og udsatte.

Der kræves ingen tilmelding til mødet, som finder sted i konfirmandlokalerne.
Kaffe og te: 20 kr.
SOGNEMØDE ONS. DEN 22. FEB. kl. 14.30
Kong Arthurs Lys
v/Niels Eric Werner

Kom og vær med en spændende eftermiddag og hør om det smukke England, når forhenværende økonom og radiovært Niels Eric Werner, som bor på Sjællands Odde, og som bl.a. komponerer og skriver børnebøger, fortæller og viser billeder.

Husk tilmelding til sognemødet (25 kr.) til Jette Købke på tlf.: 59 91 30 00/30 58 15 58 senest mandag den 20. januar kl. 12.00

Fastelavnsgudstjeneste
SØNDAG DEN 26. FEBRUAR KL. 10.00


Alle børn og voksne er velkomne til fastelavnsgudstjenesten i Rørvig kirke, hvor konfirmanderne medvirker. Efter gudstjenesten er der som sædvanlig hyggelig tøndeslagning i præstegården
og fastelavnshygge.
Nyt menighedsråd

Det nye menighedsråd, som er valgt for en fireårig periode fra 2016 til 2020, og som tiltræder 1. søndag i advent, består af følgende medlemmer:
Tina Safari, Helge Krogh, Marianne Poulsen, Marianne Ankarfeldt, Jette Købke samt Orla Pedersen
Suppleanter: Einar Olsen, Lis Dillon, Villy Kongeskov Klausen, Peter Grenaa samt Hans Normann

For yderligere information om konstituering, udvalg m.m.: Klik her ...


Nyt om sognets konfirmander
Muligvis har nogle undret sig over, at konfirmander i Rørvig sogn i år ikke, som de ellers plejer, har solgt lodsedler til Danske Sømands- og Udlandskirker. Det skyldes, at lodseddelsalget er ophørt, da det har vist sig, at der var store omkostninger forbundet med det. Jeg siger tak til alle jer, der i årenes løb har støttet lodseddelsalget.
Sognets konfirmander har i efteråret sammen med konfirmander fra Egebjerg været på en vellykket heldagsekskursion til Roskilde Domkirke og til Nationalmuseet i København.
Til næste år, er der den 9. februar konfirmandtræf i Roskilde Domkirke for konfirmander fra Roskilde Stift, som konfirmander fra Rørvig deltager i.
Rørvig Filmklub
Rørvig Filmklub mødes de næste tre måneder til tre nye film. Såvel nye som tidligere deltagere er velkomne.
Filmforevisningerne finder sted om onsdagen og begynder kl. 19.00 i konfirmandlokalerne på Herthavej 2.
Man er velkommen til at møde lidt før klokken 19.00 og drikke en kop kaffe eller te.
Kaffe og te med småkage: 10 kr.
Pris for en filmsæson med seks film: 100 kr.
Alle interesserede er velkomne til at henvende sig til sognepræst Ida Willert på tlf.: 59918036.

Datoer for de tre filmforevisninger:

Onsdag den 11. januar kl. 19.00
Onsdag den 25. januar kl. 19.00
Onsdag den 1. marts kl. 19.00