Kirkelig Vejviser
Gudstjenester
Kirkebil
Menighedsrådet
Kirkepersonalet
Om Rørvig kirke
Besøg Rørvig kirke (360°)
Kirkebladsarkivet
Kirkens Fotoalbum
Hvad gør man ved..
Fødsel, dåb og navn
Konfirmation
Bryllup
Navneændring
Dødsfald
Kirkegårdstakster Kirkegårdsvedtægter
Læs kirkebladet

   Besøg kirkebladsarkivet
Friluftsgudstjeneste
SØNDAG DEN 18. AUGUST KL. 11.00
- i Klint Kalkbrud - Alle er velkomne.


Traditionen tro holder vi udendørs gudstjeneste den 3. søndag i august i samarbejde mellem menighedsråd og præster i det nordlige provsti. I år foregår gudstjenesten i Klint Kalkbrud.
Det er en god idé at tage en klapstol med! Der serveres suppe i det fri efter gudstjenesten.
KONFIRMATION 2020


Sognets nye konfirmander bydes velkommen til høstgudstjenesten den 29. september kl. 10.30.
Har nogen spørgsmål til konfirmationsforberedelsen eller til konfirmationen, er I velkomne til at ringe til sognepræst Ida Willert på tlf.: 59 91 80 36 eller til at maile på mail: iwi@km.dk.
Konfirmationen i 2020 bliver Store Bededag, fredag den 8. maj.
Høstgudstjeneste
SØNDAG DEN 29. SEPTEMBER KL. 10.30

Alle er velkomne til årets høstgudstjeneste, hvor konfirmanderne medvirker, og vi byder konfirmanderne velkommen.

SOGNEMØDE ONS. 18. SEPTEMBER 14.30
"SLÆGTSFORSKNING I RØRVIG”

Kom og hør Peter Larsen fortælle om ”Slægtsforskning i Rørvig”. Peter Larsen er 7. generation på slægtsgården “Espekrogen” i Nakke, med familierelationer til lodserne i Rørvig. Vi skal høre om Peter Larsens slægtsforskning i kirkebøger, på Rigsarkivet samt om de overraskende fund i gamle avisudklip og i breve.
Sognemødet finder sted i konfirmandlokalerne Herthavej 2. Husk tilmelding til mødet.
Kaffe og kage: 30 kroner. Tilmelding til Ida Willert på tlf.: 5991 8036 eller på mail: iwi@km.dk senest fredag den 13. september
kl. 12.
Brasiliansk musik i kirken
SØNDAG DEN 10. NOVEMBER KL. 14.30
- er der koncert med Morten Z. Ankarfeldt på kontrabas, Caio Marcio Santos på akustisk guitar og Edvardo Neves på saxofon og fløjte.
Morten Z. Ankarfeldt er vokset op lokalt, og sammen med to brasilianske stjernemusikere spiller han raffinerede fortolkninger af brasilianske sange. Vi skal høre et mix af nyt og gammelt på et fundament af samba, Bossanova og ikke mindst den sofistikerede og nærmest klassiske stilart Chorinho fra starten af 1900-tallet. Som afrunding på koncerten byder menighedsrådet koncertgæster og musikere på eftermiddagskaffe i våbenhuset.
Der er fri entré til koncerten.
Klik her for en smagsprøve fra Youtube på, hvad der venter os...
Babysalmesang

De familier, der er interesserede i, at børnene går til babysalmesang, er velkomne til at henvende sig til Nykøbing Sjælland Kirkekontor. Såfremt der er plads, er der mulighed for at få plads på et hold med babysalmesang i Nykøbing.


Henvendelse til Nykøbing Sjællands kirkekontor foregår via mail til rit@km.dk og om fredagen på mail til dhj@km.dk. Kirkekontoret kan også kontaktes på tlf.: 5991 0587.
Livsændringer
HVAD GØR JEG, HVIS MIN LIVSSITUATION ÆNDRES MARKANT?
Odsherred kommune tilbyder besøg af en forebyggende sygeplejerske til borgere, der er 65 år eller derover, hvis livet ”gør ondt”. Det kan have mange årsager som dødsfald blandt de nærmeste, alvorlig sygdom, tab af netværk eller ensomhed. Hvis man henvender sig, er det rart at vide, der er tavshedspligt.
Det er altså muligt at kontakte Odsherred Kommune og få hjemmebesøg af en forebyggende sygeplejerske til dem, der lever med sorg, tab, sygdom eller ensomhed.
Kontakt sygeplejerske i Odsherred kommune Ulla Skovgaard Jensen på tlf. 59 66 56 11 eller på mail usj42@odsherred.dk
INDSAMLINGSPROJEKT 2019
PROVSTIETS FÆLLES INDSAMLINGSPROJEKT 2019 går til:
SPEDALSKHEDSMISSIONEN
– Giv en kørestol!
Der er for fællesmøde den 26. september kl. 19.30 i Odden Præstegårds konfirmandstue om indsamlingsprojektet på Kirkestræde 7a, 4583 Sjællands Odde. Alle er velkomne til mødet. (Forud for fællesmødet holdes det årlige komité-møde samme dag og sted kl. 18.30. Her vælges projekt til indsamling 2020. Interesserede er også velkomne
til komité-mødet.

Læs mere om Indsamlingsprojekt 2019 ved at klikke her ...
Rørvig Filmklub
Sæson 2019/2020

Til efteråret begynder en ny sæson med filmaftener i Rørvig Filmklub, hvor alle, både
nye og tidligere deltagere, er velkomne.
Vi viser filmene onsdag aften klokken 19, og I er velkomne til forinden at komme og drikke en kop kaffe. Nye datoer for filmklubben efter sommer annonceres i kirkebladet.
Alle er velkomne til at kontakte Ida Willert om filmklubben på tlf.: 59 91 80 36 eller på E-mail: iwi@km.dk.

Filmklubbens datoer i efteråret bliver:
Onsdag den 25. september kl. 19
Onsdag den 9. oktober kl. 19
Onsdag den 6. november kl. 19