Kirkelig Vejviser
Gudstjenester
Kirkebil
Menighedsrådet
Kirkepersonalet
Om Rørvig kirke
Besøg Rørvig kirke (360°)
Kirkebladsarkivet
Kirkens Fotoalbum
Hvad gør man ved..
Fødsel, dåb og navn
Konfirmation
Bryllup
Navneændring
Dødsfald
Kirkegårdstakster Kirkegårdsvedtægter
Læs kirkebladet

   Besøg kirkebladsarkivet
Advents- og sognejulemøde
ONSDAG DEN 27. NOVEMBER KL. 14.30

Til advents-julemødet skal vi høre Emilie Esbjørn fortælle, og vi julehygger. Traditionen tro vil der være lodtrækning om julekurve.

Af praktiske grunde bedes I tilmelde jer senest fredag den 22. november kl. 12 til Ida Willert på mail: iwi@ km.dk eller på tlf.: 59 91 80 36. Kaffe og kage: 30 kr.


1. søndag i advent
Der er saxofonledsagelse til gudstjenesten i Rørvig Kirke den 1. december kl. 10.00

Samme aften kl 19.30 er der aftenkoncert i kirken med Højby Drengekor, som er et mandskor, der ledes af Hans Raunsø. Koret synger et blandet repertoire og alle er velkomne.

Der er fri entré.
3. søndag i advent
SØNDAG DEN 15. DECEMBER KL. 10.00
Traditionen tro kommer Rye-Kirke Sonnerup motetkor og synger til gudstjenesten.

Der er kirkekaffe for alle i våbenhuset efter gudstjenesten.

Nytårsgudstjeneste
1. januar 2020 kl. 11.00 er der nytårsgudstjeneste.
Efter gudstjenesten ønsker vi traditionen tro hinanden godt nytår i våbenhuset.
NYT FRA RØRVIG KIRKEGÅRD

Menighedsrådet har besluttet, at der skal udfærdiges et nyt kors på fællesplænen på kirkegården, da det gamle kors af træ er nedslidt. Det bliver et bronzekors på en sokkel af granit, som er udarbejdet af skulptør og billedhugger Peter Hesk, Nykøbing. Korset er under udfærdigelse
og opstilles når det er færdigstøbt.


Livsændringer
HVAD GØR JEG, HVIS MIN LIVSSITUATION ÆNDRES MARKANT?
Odsherred kommune tilbyder besøg af en forebyggende sygeplejerske til borgere, der er 65 år eller derover, hvis livet ”gør ondt”. Det kan have mange årsager som dødsfald blandt de nærmeste, alvorlig sygdom, tab af netværk eller ensomhed. Hvis man henvender sig, er det rart at vide, der er tavshedspligt.
Det er altså muligt at kontakte Odsherred Kommune og få hjemmebesøg af en forebyggende sygeplejerske til dem, der lever med sorg, tab, sygdom eller ensomhed.
Kontakt sygeplejerske i Odsherred kommune Ulla Skovgaard Jensen på tlf. 59 66 56 11 eller på mail usj42@odsherred.dk