Kirkelig Vejviser
Gudstjenester
Kirkebil
Menighedsrådet
Kirkepersonalet
Om Rørvig kirke
Besøg Rørvig kirke (360°)
Kirkebladsarkivet
Kirkens Fotoalbum
Hvad gør man ved..
Fødsel, dåb og navn
Konfirmation
Bryllup
Navneændring
Dødsfald
Kirkegårdstakster Kirkegårdsvedtægter
Læs kirkebladet

   Besøg kirkebladsarkivet
Høstgudstjeneste
SØNDAG DEN 4. OKTOBER KL. 10.30

Alle er velkomne til årets høstgudstjeneste.
Traditionen tro er årets konfirmander med og er med til at bære årets høst ind i kirken.

Musik i Rørvig Kirke

Efteråret og adventstiden byder på flere indslag med musik til gudstjenesterne.

Søndag den 11. oktober kl. 10
Musik af J.S. Bach
Søndag den 1. november kl. 10
Saxofonspil
Søndag den 29. november kl. 10
Tværfløjte
Søndag den 13. december kl. 10
Rye-Kirke Sonnerups Motetkor

Læs mere ved at klikke her ...
KONFIRMATION 2020

Årets konfirmander er nu skrevet ind til præst, og der er 14 konfirmander tilmeldt.
Der er konfirmation Store Bededag fredag den 30. april 2021.
Resultat af valgforsamling
Der var valg til det nye menighedsråd for en 4-årig periode den 15. september. Resultatet af afstemningen var følgende:

Birthe Pallesen 34, Marianne Poulsen 24, Thøger Beknes 23, Helge Krogh 14, Orla Pedersen 13 samt Jørgen Hansen 12

Som stedfortrædere til menighedsrådet
blev valgt:

Marianne Ankarfeldt 35, Tom Bruun 21, Einar Olsen 17, Peter Grenaa 14 samt Hans Normann 13

Det nye menighedsråd konstituerer sig på et senere tidspunkt, og deres virkeperiode træder i kraft 1. søndag i advent den 29. november.

Læs referatet fra valgforsamlingen ved at klikke her ...
MENIGHEDSPLEJEN

De indsamlede midler fra Rørvig Menigheds­pleje bliver ud­delt i julen.

Vi sam­ler ind i kirken til Rør­vig Me­nigheds­pleje, og de, der er inter­es­se­re­de i at give bi­drag, kan også ind­sætte det på Me­nig­heds­plejens konto­nummer:
35 65 35 65 41 66 93.
Filmklub og sognemøder

Mens dette skrives, er det uvist, om kan mødes til sæsonens film i efteråret og til sognemøder. Der er for lidt plads i konfirmandlokalerne til, at vi kan mødes under forsvarlige forhold af hensyn til smitte med COVID 19. Vi må derfor udskyde arrangementerne, og når de bliver taget op igen, bliver det annonceret i den lokale dagspresse. Det er derfor en god idé at følge med i dagspressen vedrørende kommende arrangementer.
INDSAMLINGSPROJEKT 2020
STØTTE TIL YDRE MISSION: – Hjælp til akuttelefoner

I Rørvig sogn støtter vi igen i år provstiets indsamling til Ydre Mission. Det er glædeligt, at provstiets fælles indsamling i 2019 til ’Giv en kørestol’ næsten nåede i mål, idet indsamlingen i 2019 kom tæt på de 25.000 kr.


Læs mere om Indsamlingsprojekt 2020 ved at klikke her ...
Kirken under COVID 19
I kirken er det sådan, at vi efter retningslinjerne for, hvor mange, der må samles, stadigvæk må være 35 personer, når vi synger. Det har bl.a. den betydning, at vi holder mange dåb efter gudstjenesten om søndagen, hvor familierne så kan være 35 personer til dåben. Retningslinjerne for, hvor mange vi må være i konfirmandlokalerne, er 20 personer, og hvis vi synger, er det 10 personer. Derfor kan vi i øjeblikket ikke arrangere filmaftener og sognemøder, men vi må vente på, at det nuværende krav til forsamlingsforbud bliver ændret.
Babysalmesang

De familier, der er interesserede i, at børnene går til babysalmesang, er velkomne til at henvende sig til Nykøbing Sjælland Kirkekontor. Såfremt der er plads, er der mulighed for at få plads på et hold med babysalmesang i Nykøbing.

Henvendelse til Nykøbing Sjællands kirkekontor foregår via mail til rit@km.dk og om fredagen på mail til dhj@km.dk. Kirkekontoret kan også kontaktes på tlf.: 5991 0587.

Livsændringer
HVAD GØR JEG, HVIS MIN LIVSSITUATION ÆNDRES MARKANT?
Odsherred kommune tilbyder besøg af en forebyggende sygeplejerske til borgere, der er 65 år eller derover, hvis livet ”gør ondt”. Det kan have mange årsager som dødsfald blandt de nærmeste, alvorlig sygdom, tab af netværk eller ensomhed. Hvis man henvender sig, er det rart at vide, der er tavshedspligt.
Det er altså muligt at kontakte Odsherred Kommune og få hjemmebesøg af en forebyggende sygeplejerske til dem, der lever med sorg, tab, sygdom eller ensomhed.
Kontakt sygeplejerske i Odsherred kommune Ulla Skovgaard Jensen på tlf. 59 66 56 11 eller på mail usj42@odsherred.dk