Kirkelig Vejviser
Gudstjenester
Kirkebil
Menighedsrådet
Kirkepersonalet
Om Rørvig kirke
Besøg Rørvig kirke (360°)
Kirkebladsarkivet
Kirkens Fotoalbum
Hvad gør man ved..
Fødsel, dåb og navn
Konfirmation
Bryllup
Navneændring
Dødsfald
Kirkegårdstakster Kirkegårdsvedtægter
Læs kirkebladet

   Besøg kirkebladsarkivet
INDSAMLING - FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
SØNDAG DEN 11. MARTS KL. 9.00

Efter gudstjenesten kl. 9 mødes indsamlerne i kon­fir­mand­lo­ka­ler­ne og får ud­le­ve­ret ruter. En for­frisk­ning ser­ver­es under­vejs. Der er brug for nye ind­sam­le­re, og bå­de gam­le og nye ind­sam­le­re er vel­kom­ne til at kon­tak­te ind­sam­lings­le­der Marianne Ankar­feldt på tlf.: 61 71 92 83 el­ler på mail: ankarfeldt@gmail.com.


SOGNEMØDE ONS. D 21. MARTS kl. 14.30

Historiker Carsten Egø Nielsen kommer og fortæller om ”Pigerne på Sprogø”. Vi skal høre historien om kvindehjemmet på Sprogø og om nogle af skæbnerne, der kom dertil. Desuden skal vi høre om baggrunden for, at der blev oprettet et kvindehjem og om hverdagen for beboerne.
Husk tilmelding til Jette Købke senest mandag den 19. marts klokken 12 på tlf.: 59 91 30 00/ 30 58 15 58.
Vinteren i Rørvig Filmklub

Filmklubben fortsætter i 2018, hvor alle er velkomne, både ”nye” og ”gamle” deltagere.
I er velkomne til at komme inden filmen begynder, og drikke en kop kaffe.

Filmklubbens datoer i vintersæsonen bliver:

Onsdag den 10. januar kl. 19.
Onsdag den 7. februar kl. 19.
Onsdag den 14. marts kl. 19.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Ida B. Willert på tlf.: 59 91 80 36.
Livsændringer
HVAD GØR JEG, HVIS MIN LIVSSITUATION ÆNDRES MARKANT?
Odsherred kommune tilbyder besøg af en forebyggende sygeplejerske til borgere, der er 65 år eller derover, hvis livet ”gør ondt”. Det kan have mange årsager som dødsfald blandt de nærmeste, alvorlig sygdom, tab af netværk eller ensomhed. Hvis man henvender sig, er det rart at vide, der er tavshedspligt.
Det er altså muligt at kontakte Odsherred Kommune og få hjemmebesøg af en forebyggende sygeplejerske til dem, der lever med sorg, tab, sygdom eller ensomhed.
Kontakt sygeplejerske i Odsherred kommune Ulla Skovgaard Jensen på tlf. 59 66 56 11 eller på mail usj42@odsherred.dk
”HUMOR OG LYST - LIVETS SALT”
TIRSDAG DEN 29. MAJ KL. 16.00
- i konfirmandlokalerne, Herthavevej 2.

Carl Erik Lundgaard kommer igen og fortsætter fortællingen om ”Humor og lyst - Livets salt”.
Vi havde en forrygende eftermiddag i 2017 med musik og fortælling med Carl Erik Lundgaard.
Den 29. maj får vi fortsættelsen i konfirmandlokalerne, Herthavej 2.
Alle er velkomne.
Entré: 30 kr.

Læs mere ved at klikke her ...