Kirkelig Vejviser
Gudstjenester
Kirkebil
Menighedsrådet
Kirkepersonalet
Om Rørvig kirke
Besøg Rørvig kirke (360°)
Kirkebladsarkivet
Kirkens Fotoalbum
Hvad gør man ved..
Fødsel, dåb og navn
Konfirmation
Bryllup
Navneændring
Dødsfald
Kirkegårdstakster Kirkegårdsvedtægter
Læs kirkebladet

   Besøg kirkebladsarkivet
Fastelavnsgudstjeneste
FOR BØRN OG VOKSNE
SØNDAG DEN 23. FEBRUAR KL. 10.00
Alle er velkomne, både børn og voksne. Man er velkommen til at være udklædt i kirken, og efter gudstjenesten slår vi katten af tønden og fastelavnshygger i Præstegården.
Kirkehøjskole på Sjællands Odde
Lørdag den 29. februar kl. 11.00-13.30
i konfirmandstuen, Præstestræde 7


- Hvad sker der, når vi dør? v/ Johannes Værge

Johannes Værge var i mange år sognepræst ved Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke. Han har bl.a. været teologisk medarbejder
Weekendavisen, medarbejder ved den nytestamentlige del af den autoriserede bibeloversættelse 1992 og forfatter til ny række morgen- og aftenbønner i Den Danske Salmebog 2003.
Værge har udgivet flere bøger, sidst i 2018 ”Efter døden” om udviklingen i de kristne tanker om døden og opstandelse. Han vil også berøre reinkarnationstanken – så den i forhold til kristendom forklares og afgrænses.
Der serveres en let anretning til frokost, hvorefter der er samtale og spørgsmål. Alle er velkomne, og frokosten betales der ikke for.
Gospelworkshop i Vig Kirke
ONSDAG DEN 11. MARTS KL. 13 - ca. 20
Kom og vær med til gospelglæde i timevis i det nordlige provsti. Dirigent er den rutinerede og inspirerende Susanne Wiig Kalvåg. Koret øver i Vig kirke fra klokken 13-19 og slutter af med en koncert i Vig kirke for alle, der har lyst.
Om eftermiddagen er der kaffe, te, frugt og kage, som provstiet står for. Aftensmaden skal du selv medbringe.
Deltagelse er gratis, og alle er meget velkomne. Tilmelding er nødvendig og sker til sognepræst Annette Berg på tlf./sms 24 26 00 33 eller på mail annb@km.dk.
Sognemøde: "Flammen"
ONSDAG DEN 18. MARTS KL. 14.30

Vi kender Annemarie Krarup fra hun tidligere har opført ”Gösta Berlings Saga” af Selma Lagerlöf på et sognemøde med stor succes. På sognemødet opfører hun med fortælling og sang livligt og muntert ”Flammen” af Selma Lagerlöf. Den handler om krigeren Raniero fra Firenze og hans lysende rejse på korstogenes tid.

Vi serverer kaffe og kage på mødet. Deltagelse: 30 kroner.

Rørvig Filmklub 2020

Vi viser filmene onsdag aften kl. 19.00, og I er velkomne til forinden at komme og drikke en kop kaffe fra kl. 18.30. Alle er velkomne til at kontakte Ida Willert om filmklubben på tlf.: 59 91 80 36 eller på mail: iwi@km.dk.
Både nye og gamle deltagere er velkomne.
Filmklubbens datoer i begyndelsen af det nye år er disse:
Onsdag den 15. januar kl. 14.30
Onsdag den 5. februar kl. 14.30
Onsdag den 4. marts kl. 14.30

Babysalmesang

De familier, der er interesserede i, at børnene går til babysalmesang, er velkomne til at henvende sig til Nykøbing Sjælland Kirkekontor. Såfremt der er plads, er der mulighed for at få plads på et hold med babysalmesang i Nykøbing.

Henvendelse til Nykøbing Sjællands kirkekontor foregår via mail til rit@km.dk og om fredagen på mail til dhj@km.dk. Kirkekontoret kan også kontaktes på tlf.: 5991 0587.

Livsændringer
HVAD GØR JEG, HVIS MIN LIVSSITUATION ÆNDRES MARKANT?
Odsherred kommune tilbyder besøg af en forebyggende sygeplejerske til borgere, der er 65 år eller derover, hvis livet ”gør ondt”. Det kan have mange årsager som dødsfald blandt de nærmeste, alvorlig sygdom, tab af netværk eller ensomhed. Hvis man henvender sig, er det rart at vide, der er tavshedspligt.
Det er altså muligt at kontakte Odsherred Kommune og få hjemmebesøg af en forebyggende sygeplejerske til dem, der lever med sorg, tab, sygdom eller ensomhed.
Kontakt sygeplejerske i Odsherred kommune Ulla Skovgaard Jensen på tlf. 59 66 56 11 eller på mail usj42@odsherred.dk
Genvalg i menighedsrådet
På menighedsrådsmødet den 12. november var der genvalg til følgende poster i menighedsrådet:

Formand: Tina Lilliendahl
Næstformand: Marianne Ankarfeldt
Sekretær: Marianne Poulsen
Kasserer: Marianne Poulsen
Kontaktpersoner: Orla Pedersen og Ida Willert
Kirkeværge: Helge Krogh
Nyvalg til bygningskyndig: Einar Olsen