Kirkelig Vejviser
Gudstjenester
Kirkebil
Menighedsrådet
Kirkepersonalet
Om Rørvig kirke
Besøg Rørvig kirke (360°)
Kirkebladsarkivet
Kirkens Fotoalbum
Hvad gør man ved..
Fødsel, dåb og navn
Konfirmation
Bryllup
Navneændring
Dødsfald
Kirkegårdstakster Kirkegårdsvedtægter
Læs kirkebladet

   Besøg kirkebladsarkivet
Kirken under COVID 19
Mange har fulgt med i, hvordan kirken har skullet forholde sig under coronakrisen, og det var en lettelse, da kirkerne blev åbnet op for gudstjenester og kirkelige handlinger Kristi Himmelfarts Dag. Flere har givet udtryk for, at der har været mange fortræffelige gudstjenester, man har kunnet følge med i on-line, selvom en gudstjeneste via internettet ikke kan stå mål med en gudstjeneste i kirken. Stor var glæden over at kunne samles igen i Rørvig Kirke til gudstjeneste Kristi Himmelfarts Dag og til snakken bagefter, alt sammen under overholdelse af retningslinjerne for forsamlinger i kirken. I Rørvig Kirke må vi være 35 deltagere til gudstjenester og kirkelige handlinger. Kirkekaffen kan vi ikke have i øjeblikket, da vi vil komme til at stå for tæt i våbenhuset. Vi genoptager kirkekaffen, når muligheden for det er der. Nærværet og fællesskabet i kirken kan nu engang ikke overføres til digitale medier, og i kirken har vi et sted, vi kan gå til og høre det forkyndt, som vi ikke kan sige os selv: Guds søns, Jesu Kristi, komme til jorden til trøst, til håb og til menneskers frelse. Mens dette skrives, er retningslinjerne, at vi ikke må forsamles flere 10 personer i konfirmandstuen. Derfor kan vi i øjeblikket ikke arrangere filmaftener og sognemøder, men vi må vente på, at det nuværende krav til forsamlingsforbud bliver ændret, så vi kan samles flere personer. Det er også uvist på nuværende tidspunkt, om fællesgudstjenesten udendørs i Kongsøre den 16. august kan blive gennemført. Smittefaren ved COVID 19 har også påvirket konfirmationen, som er udskudt til den 6. september. Vi følger med i udviklingen, og skulle der ske ændringer, så vi igen kan holde filmaftener og sognemøder, vil det blive annonceret i dagspressen, så det er en god idé at holde øje med eventuelle ændringer der.
Friluftsgudstjeneste
SØNDAG DEN 16. AUGUST KL. 11.00
- ved Kongsøre - Alle er velkomne.


FRILUFTSGUDSTJENESTEN BLIVER GENNEMFØRT.
DER SERVERES SUPPE FTER GUDSTJENESTEN, OG HUSK EVENTUELT AT MEDBRINGE KLAPSTOL.
Høstgudstjeneste
SØNDAG DEN 4. OKTOBER KL. 10.30

Alle er velkomne til årets høstgudstjeneste.
Traditionen tro er årets konfirmander med og er med til at bære årets høst ind i kirken.

KONFIRMATION 2020

I Rørvig kirke er der konfirmation ved gudstjenesten den 6. september. Tidspunktet for konfirmationen oplyses i dagspressen.
Årets konfirmander er:

Silas Viberg Christiansen
Christian Novrman Dahl
Line Matilde Ekholm
Celia Gabi Gade
Katrine Hansen
Ragna Sofie Hummelgaard
Mikkel Nørfort
Lucas Valdemar Plambech

Læs om indskrivning til konfirmation 2021 den 9. september kl. 16-17 ved at klikke her ...
Menighedsrådsvalg 2020-2024
DER BLIVER VALG TIL MENIGHEDSRÅD I RØRVIG SOGN TIRSDAG DEN 15. SEPTEMBER KL. 19.
VALGET FINDER STED PÅ SOGNEGÅRDEN I RØRVIG, SØNDERVANGSVEJ 45

STEMMEBERETTIGEDE ER PERSONER, DER BOR I SOGNET, OG SOM ER MEDLEM AF FOLKEKIRKEN OG ER OVER 18 ÅR SAMT SOGNEBÅNDSLØSERE.

Læs referatet fra valgorienteringsmødet den 9. juni 2020 ved at klikke her ...

Filmklub og sognemøder

Mens dette skrives, er det uvist, om kan mødes til sæsonens film i efteråret og til sognemøder. Der er for lidt plads i konfirmandlokalerne til, at vi kan mødes under forsvarlige forhold af hensyn til smitte med COVID 19. Vi må derfor udskyde arrangementerne, og når de bliver taget op igen, bliver det annonceret i den lokale dagspresse. Det er derfor en god idé at følge med i dagspressen vedrørende kommende arrangementer.
NYT FRA RØRVIG KIRKEGÅRD

Menighedsrådet har ansat en ny gravermedhjælper, Natalie Sand.

Vi byder Natalie velkommen og glæder os til samarbejdet.


Babysalmesang

De familier, der er interesserede i, at børnene går til babysalmesang, er velkomne til at henvende sig til Nykøbing Sjælland Kirkekontor. Såfremt der er plads, er der mulighed for at få plads på et hold med babysalmesang i Nykøbing.

Henvendelse til Nykøbing Sjællands kirkekontor foregår via mail til rit@km.dk og om fredagen på mail til dhj@km.dk. Kirkekontoret kan også kontaktes på tlf.: 5991 0587.

INDSAMLINGSPROJEKT 2020
STØTTE TIL YDRE MISSION: – Hjælp til akuttelefoner

I Rørvig sogn støtter vi igen i år provstiets indsamling til Ydre Mission. Det er glædeligt, at provstiets fælles indsamling i 2019 til ’Giv en kørestol’ næsten nåede i mål, idet indsamlingen i 2019 kom tæt på de 25.000 kr.


Læs mere om Indsamlingsprojekt 2020 ved at klikke her ...
Livsændringer
HVAD GØR JEG, HVIS MIN LIVSSITUATION ÆNDRES MARKANT?
Odsherred kommune tilbyder besøg af en forebyggende sygeplejerske til borgere, der er 65 år eller derover, hvis livet ”gør ondt”. Det kan have mange årsager som dødsfald blandt de nærmeste, alvorlig sygdom, tab af netværk eller ensomhed. Hvis man henvender sig, er det rart at vide, der er tavshedspligt.
Det er altså muligt at kontakte Odsherred Kommune og få hjemmebesøg af en forebyggende sygeplejerske til dem, der lever med sorg, tab, sygdom eller ensomhed.
Kontakt sygeplejerske i Odsherred kommune Ulla Skovgaard Jensen på tlf. 59 66 56 11 eller på mail usj42@odsherred.dk