Rørvig Kirke

Dette er Rørvig Kirkes hjemmeside, her kan du læse om menighedsrådet, og de aktiviteter der foregår i Rørvig Kirke.

 

Afskedsreception for Ida og Niels Willert.

Efter gudstjenesten på søndag, den 19. september kl. 10.30 afholder Menighedsrådet en lille reception, hvor det er muligt at tage afsked med præsteparret ved Rørvig Kirke gennem 30 år.

Gudstjenesten afholdes af provst Karin Bundgaard Nielsen.

 

Nyt fra menighedsrådet
Biskoppen over Roskilde stift, Peter Fischer-Møller, har efter høring af de involverede menighedsråd truffet beslutning om, at fra første søndag  i advent 2021, det nye kirkeårs begyndelse, vil pastoratstrukturen for den nordlige del af Odsherred provsti se således ud:
 
Nykøbing Sj. og Rørvig sogne vil igen blive samlet i ét overordnet fælles pastorat, som de to sogne har været det tidligere, Nykøbing Sj. – Rørvig pastorat.
 
Det nye ved konstellationen bliver, at de tre præster vil have fælles ansvar og ansættelse i to-sogns pastoratet.
 
Sognepræsterne Gunhild Als og Sten Hartung vil fortsat være ansat på fuld tid, mens Karin Bundgaard Nielsen som sognepræst og provst fortsat vil dele sin ansættelse op med 50 % i pastoratet og 50% som provst for Odsherred Provsti.
 
Gunhild Als vil være kirkebogsførende sognepræst for pastoratet og forblive boende i embedsboligen i Nykøbing Sj.
 
Sten Hartung, som tillige med at han har været ansat som sognepræst i Nykøbing Sj. sogn i 25 år også har været ansat som kirkebogsførende sognepræst i Lumsås sogn, hvor han har haft embedsbolig, vil med sin fulde ansættelse i Nykøbing Sj.- Rørvig pastorat flytte sin bopælspligt til Rørvig præstegård.
 
Drop-in-Dåb omtales her
 
Konfirmation 2021
Året har budt på et noget anderledes konfirmandundervisningsforløb for konfirmanderne. I Rørvig særligt
fordi deres sognepræst, Ida Willert, gik på pension ved årets udgang. Og samtidig blev det pga. coronarestriktionerne i en længere periode ikke muligt at mødes fysisk til konfirmandundervisning.
Undervisningen af årets konfirmander i Rørvig fik vi lov at overtage og vi har i den grad nydt vores tid sammen med de unge mennesker – både da den bestod i udleverede kasser på jeres hjemadresser med div. praktiske opgaver om påskens dage og da vi igen kunne være sammen alle sammen i konfirmandstue og kirke.
Vi glæder os til at forestå konfirmationen af alle jer konfirmander i Rørvig kirke.
Anders Tangaa Jensen, sognepræst i Grevinge og Karin Bundgaard Nielsen, sognepræst i Nykøbing.
 
Årets konfirmander som konfirmeres i Rørvig kirke den 5. september kl. 9.30 og 11.30.
Albert Sklander Birch, Astrid Schnabel Thorsø, Astrid Emma Rostgaard Sørensen, Bertram Emil Hummelgaard Hansen, Clara Løndal Vixø, Gustav Høholt Lamp,Gustav Kjersgaard Petersen, Ida Ammitzbøll Willumsen, Laura Arwen Pétursdóttir Bonde, Luna Zora Roogh Scheel, Lærke Sigga Halling, Molly Rose Spanner Griffin, Nanna Gade Semberg og
Olivia Victoria Helmo Madsen (konfirmeres i Lumsås kirke)
 
Konfirmandundervisning i konfirmandstuen med årets konfirmander i Rørvig sogn.
 
 
FRU MARIE RITZAUS MINDELEGAT
I 1957 blev Marie Ritzaus Mindelegat oprettet efter hendes testamentariske ønske.
Legatsummen var dengang kr. 97.755,60.
Fundatsens bestemmelse er:
Renterne af legatkapitalen uddeles til trængende gamle og ensomme Rørvig Sogn i sygdomstilfælde efter legatbestyrelsen bestemmelse.
Subsidiært kan der via legatportioner ydes støtte til arrangementer af særlig karakter for ældre i Rørvig Sogn.
Ligeledes subsidiært kan betrængte enlige betænkes med legatportioner. 
 
Geopark Odsherred
Oplev kirken i landskabet samt livet og kunsten i kirken gennem 8 rundture til alle Odsherreds 16 kirker.
Museumsinspektør Jesper Seidner Knudsen, geolog Jakob Walløe Hansen og provst Karin Bundgaard Nielsen står bag projektet og vil deltage på alle rundture sammen med den lokale sognepræst.

Læs om tilmelding og rundturene ved at klikke her ...
 
Ida Willert går på pension
Fra den 1. marts 2021 gik Ida Willert på pension. Hun ser tilbage på tredive gode og dejlige år som præst i Rørvig.

Læs Ida Willerts hilsen til sognene ved at klikke her ...